I po těch mnoha letech v oboru mohu s uspokojením konstatovat,  že se pravidelně dostávám do situací, kdy něco nevím nebo zkrátka potřebuju zaručit odbornost, mj. to jsou přesně ty situace které člověku dávají nové a nové informace a zkušenosti, využitelné zas někdy příště. 

Spolupracují se mnou totiž stejní profesionálové jako já v oblasti  finančního poradenství, advokacie, daňoví poradci, projektanti, architekti, stavební technici, soudní znalci, notáři, geodeti, pracovníci katastru.  Nejsou to lidé z googlu,  jsou to lidé se kterými mám násobnou či dokonce mnoha letou zkušenost a vztah.